FE_POIR_pion_engl-3_single_rgb
FE_POIR_pion_engl-2_single_rgb
znak_barw_rp_pionowa_szara_ramka_rgb_engl

Grants

Support received from European Union fund

Organization: PAIH

Program: Polskie Mosty Technologiczne

Call: I/2018: Canada, Mexico, United States

Date: 12.12.2018

Goal: International expansion of ProperGate to Canada.

Planned effect: implementation of expansion strategy with support of PAIH Foreign Trade Offices

Project value: 40,000 EUR

Contribution from European Funds: 30,566.97 EUR
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.