Dzięki ProperGate każdy może doświadczyć korzyści z projektu realizowanego z użyciem naszego oprogramowania.

Przede wszystkim – nasi klienci

Korzyści z użytkowania ProperGate obejmują każdego uczestnika łańcucha dostaw – od inwestora i generalnego wykonawcy, poprzez podwykonawców po dostawców materiałów budowlanych.

Deweloperzy
Generalni wykonawcy
Podwykonawcy
Dostawcy
Pracownicy budowy

Deweloperzy

Współpracujemy bezpośrednio z inwestorami i deweloperami, którzy chcą budować szybciej, lepiej i z większym zyskiem.

Większa szansa na ukończenie projektu na czas i w założonym budżecie – wzrost zysków

niższe ryzyko kar umownych, umocnienie reputacji solidnej firmy.

Mniej zamieszania i zachowanie wysokiej jakości prac końcowych oraz dbałość o komfort sąsiadów budowy.

Budowa prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co ma wpływ na wizerunek firmy oraz uzyskanie certyfikatów LEED lub BREEAM.

Integracja nowych danych z BIM lub oprogramowaniem typu business intelligence – źródło dobrych decyzji biznesowych.

COVID-19

ProperGate sprzyja zachowaniu dystansu społecznego, a zarazem umożliwia zachowanie ciągłości budowy oraz bezpieczeństwa pracowników.

Generalni wykonawcy

Pomagamy firmom w utrzymaniu porządku na placu budowy w mniej stresującej, kontrolowanej atmosferze.

Większa szansa na ukończenie projektu na czas i w założonym budżecie – wzrost zysków, niższe ryzyko kar umownych, umocnienie reputacji solidnej firmy.

Poprawa kontroli nad projektem, dostawy zawsze na czas i zminimalizowanie stresu towarzyszącemu budowie.

Koniec z chaosem i spadkiem jakości na ostatniej prostej.

Lepsza komunikacja z podwykonawcami i dostawcami oraz zdrowsze relacje między współpracownikami.

Budowa zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, niższe ryzyko wypadków przy pracy oraz spełnienie lokalnych wymogów dotyczących gospodarki odpadami.

Dostęp do nowych, jakościowych danych, pozwalających wychwycić i reagować na wszelkie problemy w czasie rzeczywistym.

COVID-19

ProperGate sprzyja zachowaniu dystansu społecznego i eliminuje zagrożenia dla projektu oraz pracowników.

Podwykonawcy

Umożliwiamy podwykonawcom częściowe uniezależnienie się od firm trzecich, terminowe wykonanie zadań i płynne przejście na kolejny projekt.

Prace zrealizowane w ustalonym terminie i budżecie.

Większa przewidywalność umożliwiająca optymalizację kadr i sprzętu.

Lepsza komunikacja i relacje z dostawcami materiałów.

Mniejsza presja i zachowanie wysokiej jakości wykonania pod koniec robót, skutkujące pomyślnymi odbiorami i wpływające na dobre opinie o firmie.

Ulepszone procedury postępowania w przypadku uszkodzonych lub zagubionych materiałów, mniej opóźnień i bezpieczniejsze warunki pracy.

COVID-19

ProperGate sprzyja zachowaniu dystansu społecznego i eliminuje zagrożenia dla projektu oraz pracowników.

Dostawcy materiałów

Zapewniamy im komplet informacji, których potrzebują, aby efektywnie zarządzać dostawami.

Zoptymalizowana logistyka to rzadsze i krótsze kursy oraz lepiej zaplanowane wykorzystanie kierowców – oszczędność czasu i pieniędzy.

Uproszczona i lepiej zorganizowana komunikacja z podwykonawcami – mniej niedomówień i zdrowsza atmosfera pracy.

Dokładne informacje na temat rozładunku – ograniczenie uszkodzeń, a tym samym mniej roszczeń.

Ulepszone procedury, dzięki którym łatwiej zadbać o jakość materiałów.

Optymalizacja dostaw to szansa na ograniczenie marnotrawstwa materiałów oraz emisji CO2.

COVID-19

Dostawy bezkontaktowe z użyciem kodów QR i dokumentów elektronicznych sprzyjają zachowaniu społecznego dystansu.

To jednak nie wszyscy…

ProperGate oznacza korzyści także dla innych uczestników rynku nieruchomości i budownictwa.

Koordynatorzy BHP

Dzięki ProperGate plac budowy jest bezpieczny dla każdego.

Możliwość rezerwacji zasobów ogranicza presję czasu i chroni pracowników przed używaniem uszkodzonego sprzętu.

Konkretne wytyczne wykluczają dezinformację oraz niebezpieczną improwizację.

Odpowiednie rozwiązania redukują ryzyka związane ze składowaniem materiałów.

Większa transparentność procedur i jasne informacje na temat planowanych dostaw są zawsze na wyciągnięcie ręki.

Koniec z kolejką ciężarówek przed budową – mniej potencjalnych wypadków w okolicy.

Wysoka przewidywalność ruchu na placu budowy - wygodne środowisko pracy dla kierowców.

COVID-19

Bezkontaktowa komunikacja sprzyja zachowaniu dystansu społecznego.

Studenci budownictwa i logistycy

Otwieramy atrakcyjną ścieżkę kariery dla profesjonalistów, którzy myślą o przyszłości.

Możliwość rozwoju w nowej roli – koordynatora logistyki.

Satysfakcjonująca praca z wykorzystaniem narzędzi gwarantujących poczucie kontroli i redukujących poziom stresu.

Nowoczesne metody pracy zgodne z zasadami lean management – teoria przełożona na praktykę.

Wkrótce: otwarcie akademii ProperGate kształcącej specjalistów w dziedzinie logistyki budowlanej i łączącej ich z potencjalnymi pracodawcami.

COVID-19

Dzięki cyfrowej logistyce możesz skupić się na pracy, zachowując bezpieczny dystans.

Władze i służby miejskie

ProperGate to lepsze miasto dla mieszkańców.

Mniej korków oraz innych zdarzeń drogowych dzięki odpowiedniemu planowaniu dostaw.

Obniżenie emisji CO2 i innych substancji szkodliwych, ograniczenie ilości odpadów i podniesienie poziomu recyklingu, a także szczegółowe raportowanie na temat zgodności działań z lokalnymi przepisami.

Mniejsza presja czasowa, czego efektem są budynki lepszej jakości.

COVID-19

ProperGate pomaga firmom budowlanym w bezpiecznej pracy na rzecz całego społeczeństwa.


Chcesz wiedzieć, jak ProperGate może uczynić Twoją pracę lepszą?

Kontakt

To korzyść dla całego środowiska budowlanego.

Czy jesteś gotów zoptymalizować logistykę dostaw w Twoim projekcie?

Kontakt