Wspieramy branżę budowlaną w dążeniu do zielonej przyszłości.

Nasze inteligentne oprogramowanie wspierające dostawy, pomaga budować bezpieczniej dla ludzi i środowiska oraz korzystniej finansowo.

Przyjazne dla środowiska

Mniej dostaw, niższe emisje CO2, właściwe zarządzanie odpadami.

Korzystne finansowo

Więcej projektów ukończonych na czas i bez dodatkowych kosztów oraz łatwiejsza droga do zielonych certyfikatów.

Świadome społecznie

Bezpieczni pracownicy, zadowoleni sąsiedzi, lepsze miejsce do życia.

Dzięki ProperGate łatwiej zrealizujesz projekty przyjazne dla środowiska.

Mniej zanieczyszczeń i emisji CO2

Rzadsze transporty, krótsze przejazdy – ProperGate optymalizuje logistykę budowy, ograniczając emisję substancji szkodliwych, w tym dwutlenku węgla.

System monitoruje i raportuje na bieżąco, dzięki czemu możliwe jest wyznaczanie mierzalnych celów np. w zakresie zmniejszenia emisji CO2.

Skuteczniejsze zarządzanie odpadami

Tam, gdzie używana jest aplikacja ProperGate, wytwarzane jest mniej odpadów, a te które powstają, są lepiej zagospodarowane.

 • Mniej odpadów
 • Pełna segregacja
 • Śledzenie i monitoring
 • Automatyzacja wywozu
 • Wykorzystanie uszkodzonych materiałów
 • Zgodność z przepisami prawa

Odpowiednie zarządzanie odpadami to niższe koszty, wyższy poziom recyklingu oraz korzyści wizerunkowe.

Korzystne finansowo

Bardziej opłacalne projekty

Zrównoważona budowa musi mieć także ekonomiczne uzasadnienie.

Wzrost produktywności dzięki ProperGate może podnieść opłacalność projektów, a nawet uratować te najtrudniejsze.

Korzyści finansowe dotyczą wszystkich uczestników łańcucha dostaw – od inwestorów i generalnych wykonawców, po podwykonawców i dostawców.

COVID-19

ProperGate sprzyja zachowaniu dystansu społecznego, będąc doskonałym rozwiązaniem w czasach pandemii.

Łatwiejsza certyfikacja

Budynek z certyfikatem ekologicznym to ważny argument dla inwestorów działających na rynku nieruchomości.

Nasze narzędzie umożliwia firmom budowlanym spełnienie standardów wymaganych przez systemy LEED i BREEAM.

Odpowiedzialne społecznie

Lepsze dla sąsiadów

Nikt nie chce mieszkać obok źle zarządzanego placu budowy. ProperGate to idealne rozwiązanie.

Mniej dostaw i krótszy czas postoju ciężarówek to:

 • Mniej hałasu i zanieczyszczeń
 • Mniej stresu dla mieszkańców i lepszy standard życia w okolicy.

Jeśli mieszkasz tuż przy placu budowy, sprawdź, czy korzysta z ProperGate.

Bezpieczniejsze dla pracowników

Firmy budowlane mają obowiązek zadbać o pracowników. Dzięki ProperGate będzie to dużo łatwiejsze.

 • Ograniczenie presji czasu dzięki odpowiedniej alokacji zasobów, prowadzące do mniejszej liczby wypadków.
 • Konkretne wytyczne zamiast improwizacji
 • Odpowiedni sprzęt zarezerwowany z wyprzedzeniem
 • Uszkodzone maszyny wyłączone z eksploatacji
 • Odpowiednio składowane materiały
COVID-19

ProperGate zapewnia bezpieczną komunikację na odległość.

Zadbajmy wspólnie o czystsze budowanie

Kontakt

Zrównoważone rozwiązania na wyciągnięcie ręki

Zarządzanie przedziałami czasowymi
Automatyzacja zarządzania odpadami
Instrukcje na temat rozładunku
Raportowanie w czasie rzeczywistym
Komunikacja na odległość
Możliwość wyznaczania celów
Monitoring emisji CO2
Optymalizacja wykorzystania zasobów
Śledzenie materiałów
... i wiele więcej.

Z ProperGate, zrównoważona budowa jest standardem.

I jest dobra dla wszystkich

Inwestorów

Projekty wymagają mniejszych nakładów początkowych i bardziej prawdopodobne jest ukończenie ich na czas. Budynki są wyższej jakości, a ich twórcy mogą łatwiej ubiegać się o certyfikaty ekologiczne.

Generalnych wykonawców

Projekty są bardziej efektywnie zarządzane na każdym poziomie, co przekłada się na ich terminowość i opłacalność.

Podwykonawców

Opóźnienia spowodowane przez innych są rzadsze, presja czasu mniejsza, a zasoby zoptymalizowane. Dzięki temu wszystkie prace kończą się szybciej, a nowe projekty mogą rozpocząć się bez opóźnień.

Dostawców materiałów

Dzięki planowaniu z wyprzedzeniem, dostaw jest mniej i trwają krócej, a tym samym rachunki za paliwo są niższe, a wykorzystanie zasobów ludzkich i pojazdów bardziej efektywne.

Instytucji publicznych

Uspokojony ruch na ulicach, czystsze powietrze i mniej zamieszania – włodarze miast mogą skuteczniej realizować swoje zobowiązania wobec obywateli.

Pracowników budowy

Mogą liczyć na jasne polecenia oraz bezpieczniejsze warunki pracy. A przede wszystkim na mniej stresu i brak zadań po godzinach.

Mieszkańców

Lepsze warunki życia przez cały rok, dzięki poprawie jakości powietrza i budynkom o lepszym standardzie.

Czy jesteś gotów zoptymalizować logistykę dostaw w Twoim projekcie?

Kontakt